Kế hoạch sử dụng đất là gì? Không ít người khi mua đất đã tính toán, kiểm tra các quy hoạch rất kĩ nhưng lại không để ý đến kế hoạch sử dụng, dẫn đến tình trạng đất không lên thổ cư được hoặc không thể làm nhà. 

Sau khi đất được quy hoạch nếu không có kế hoạch sử dụng đất rõ ràng sẽ gặp nhiều khó khăn sau này. Trong bài viết này, Kenhbatdongsan.org sẽ làm rõ và nhấn mạnh kế hoạch sử dụng đất là gì? Và 8 vấn đề liên quan đến kế hoạch sử dụng đất.

Kế hoạch sử dụng đất là gì?

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Hoạt động kế hoạch sử dụng đất do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nắm giữ nhằm mục đích phân bổ đất đai để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, thích ứng với biến đổi khí hậu,…

Tất nhiên, hoạt động kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển trong các lĩnh vực.

Kế hoạch sử dụng đất là gì?

6 vấn đề liên quan đến kế hoạch sử dụng đất

Thực trạng kế hoạch sử dụng đất

Không quốc gia nào có thể phủ nhận được tầm quan trọng mà đất đai mang lại, đất đai ảnh hưởng rất nhiều đến sự lớn mạnh của quốc gia và con người tại quốc gia đó.

Với tầm nhìn xa về đất đai, Nhà Nước luôn đưa ra những chính sách hợp lý trong công tác kế hoạch sử dụng đó.

Song song, kế hoạch sử dụng đất hiện nay vẫn tồn tại những khúc mắc trong lý luận cũng như thực tiễn. Điều này đã khiến cho sự phân chia đất đai gặp nhiều trắc trở và mất đi nhiều giá trị vốn có của đất. 

Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Bất cứ các quyết định, yêu cầu nào được đưa ra đều phải có căn cứ rõ ràng. Đối với việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cần căn cứ vào những yếu tố quan trọng này: kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, việc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và nhu cầu sử dụng đất của cấp xã, cấp huyện, các ngành và các lĩnh vực trong năm kế hoạch và khả năng huy động, đầu tư nguồn lực để triển khai kế hoạch sử dụng đất.

Khi đã đưa ra quyết định lập kế hoạch sử dụng đất, vậy “ kế hoạch sử dụng đất bao gồm những nội dung nào?”

Khi lập kế hoạch sử dụng đất cần tuân thủ các nội dung sau: 

Cần phân tích, đánh giá khách quan kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước đó 

Định vị rõ ràng vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện công trình, dự án sử dụng đất vào mục đích an ninh quốc phòng và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích cộng đồng.

Ngoài ra, để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh thì các dự án hạ tầng kỹ thuật, cải tiến đô thị, khu dân cư nông thôn phải xác định đồng thời vị trí và diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận

Đo đạc chính diện tích các loại đất đã được phân bổ trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch của cấp huyện và cấp xã

Cuối cùng, cần lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp hàng năm và các giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

 Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

Cũng giống như kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh cần căn cứ vào các yếu tố chủ yếu gồm: việc quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp quốc gia, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của cấp tỉnh hàng năm và 05 năm, nhu cầu sử dụng đất 05 năm cấp tỉnh, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh kỳ trước và khả năng huy động, đầu tư nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Để lập kế hoạch sử dụng đất hợp lý và đúng đắn, cần tuân thủ những nội dung sau:

Cần phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh kỳ trước.

Xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất cấp tỉnh trong kỳ kế hoạch sử dụng đất từng năm và từng đơn vị hành chính cấp huyện.

Trong kỳ kế hoạch sử dụng đất, xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án cấp quốc gia và cấp tỉnh sử dụng đất vào các mục đích quốc phòng, an ninh và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích cộng đồng

Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 57 của Luật đất đai trong kỳ kế hoạch sử dụng đất 

Cũng giống như kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cần lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp hàng năm và các giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Thời hạn của kỳ kế hoạch sử dụng đất

Đầu tiên, cần nắm rõ định nghĩa“ kỳ kế hoạch sử dụng đất là gì?”

Kỳ kế hoạch sử dụng đất là lượng thời gian vật chất mà mỗi cấp chính quyền từ trung ương cho tới từng địa phương xây dựng chiến lược từ tổng thể đến chi tiết để thực hiện các nội dung kế hoạch sử dụng đất đai.

Đối với kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập mỗi năm. 

Riêng với kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kế hoạch sử dụng đất cho mảng an ninh quốc phòng có kỳ hạn là 5 năm.

Quy định về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất

Để chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì đăng ký kế hoạch sử dụng đất là một yêu cầu bắt buộc.

Nói riêng về kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, UBND cấp huyện mỗi năm sẽ đưa ra thông báo về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất cho năm đó. Các quy định của Luật đất đai (Năm 2013) sẽ được áp dụng xuyên suốt trình đăng ký kế hoạch sử dụng đất. Việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất là nền tảng để UBND cấp huyện lập các bản quy hoạch hoặc có những điều chỉnh phù hợp nhất.

Quyền đăng ký kế hoạch sử dụng đất được áp dụng cho các đối tượng: doanh nghiệp, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. 

Hồ sơ đăng ký kế hoạch sử dụng đất bao gồm các phần: mẫu đơn xin giao đất, cho thuê đất được ban hành, trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất, các giấy tờ tùy thân có liên quan. Và hồ sơ sẽ do phòng Tài Nguyên và Môi trường tiếp nhận.

Ý nghĩa của việc kế hoạch sử dụng đất

Với sự gia tăng dân số mạnh mẽ, nhu cầu đáp ứng về vật chất lẫn tinh thần ngày càng cao, với sự giới hạn của đất đai thì việc kế hoạch sử dụng đất hiệu quả là phương án tốt để quản lý, sử dụng và khai thác triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên này.

Kế hoạch dụng đất được coi là công cụ hữu hiệu giúp Nhà nước quản lý tốt quỹ đất đai và xây dựng các chính sách sử dụng có tính hiệu quả cao, đồng thời hạn chết sự chồng chéo trong việc quản lý đất đai, loại bỏ các tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất tùy tiện, tranh chấp, sử dụng với mục đích tiêu cực, làm mất cân bằng hệ sinh thái.

Những câu hỏi thường gặp về kế hoạch sử dụng đất

Kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất khác nhau như thế nào?

Đầu tiên, điểm khác nhau giữa kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất là về định nghĩa. Cụ thể:

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian trong kỳ để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian phục vụ cho sự phát triển các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Tiếp đến, kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm. Còn kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và trong lĩnh vực an ninh quốc phòng là 5 năm, riêng kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập mỗi năm.

Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất là những hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền nắm giữ nhằm phân bổ đất đai, phân chia nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất. Kế hoạch sử dụng đất chính là các phương thức, cách thức để tiến hành sử dụng đất đã được quy hoạch. 

Hai hoạt động này có trình tự thực hiện gần giống nhau, bổ sung cho nhau và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Quy hoạch sử dụng đất cấp dưới phải căn cứ và phù hợp quy hoạch sử dụng đất cấp trên, kế hoạch sử dụng đất phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất cấp trên và quy hoạch sử dụng đất cùng cấp.

Tại sao không có kế hoạch sử dụng đất cấp xã?

Khi đọc các nội dung nói về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không ít người thắc mắc “tại sao không có kế hoạch sử dụng đất cấp xã?”

Theo đại diện từ phía Bộ Tài nguyên và Môi trường quy hoạch cho biết, kế hoạch sử dụng đất cấp xã không phải bị xóa bỏ, bởi  kế hoạch sử dụng đất cấp xã được lồng ghép vào nội dung của kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Điều này giúp việc quản lý đất đai được đảm bảo, đồng thời khắc phục được tính thiếu đồng bộ, liên kết giữa các xã trên một địa bàn huyện. 

Kết luận

Qua bài viết trên, Kenhbatdongsan.org hy vọng có thể giúp giải đáp một phần nào đó thắc mắc về kế hoạch sử dụng đất và đồng thời hiểu rõ những vấn đề có liên quan đến kế hoạch sử dụng đất.

Tham khảo bài viết khác tại đây!

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>